Gemensam kraftsamling för turistinformation

Två av de mest namnstarka aktörerna inom turistinformation förenar krafter.

Inom den svenska resenäringen är Turistbyråshopen och CrewCom två välkända namn. Bolagen har mer än tio år i branschen vardera, och kan tillsammans räkna de allra flesta stora aktörer i branschen som kunder och samarbetspartners.

Var för sig har bolagen fyllt en påtaglig lucka i marknaden och löst ett behov som funnits, och som fortfarande finns. Framtidens turister har dock annorlunda behov än dagens och för att bättre möta den komplexa utmaning som omställningen innebär väljer båda parter att göra gemensam sak.

– Det svåra är att ställa om till framtidens behov samtidigt som man möter dagens behov. Där ser vi en stor fördel i att vara två istället för en och gemensamt lösa problemen, säger Ufuk Ergovan, VD på CrewCom.

Under kommande veckor och månader kommer Turistbyråshopen och CrewCom att genomföra sammanslagning av lager, kompetensutbyte och samkörning av tekniska system.

– Vi ser att behoven förändras för så väl besökaren som besöksnäringen och det här är ett fantastiskt tillfälle att följa med i utvecklingen, säger Sandra Isberg, VD på Turistbyråshopen. Givetvis finns många synergier i att två så snarlika verksamheter samkörs. Framförallt är vi glada över hur bra förutsättningar vi har för att gemensamt möta framtidens utmaningar.